Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner5.jpg
Oplossing

Bij collectief ontslag

Dwingen een reorganisatie, overname of fusie u tot collectief of meervoudig ontslag? Wij zorgen voor optimaal advies en begeleiding van u en uw medewerkers

Zo gaan we te werk bij collectief ontslag:

  1. We luisteren naar uw verhaal en bevragen grondig de situatie. Daarna werken we een voorstel op maat uit, o.m. in functie van het vooropgestelde budget en sociaal plan.
  2. We stellen een dedicated team samen met één SPOC, coaches, een Joblink Adviser en de nodige experten, op basis van uw situatie.
  3. We ontwikkelen uw outplacementaanbod binnen het wettelijke kader. Daarbij houden we rekening met specifieke doelgroepen en loodsen we u doorheen alle administratie. We vertegenwoordigen ook optimaal uw tewerkstellingscel.

 De resultaten? 

  • Uw medewerkers krijgen alle kansen om zich te heroriënteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We zorgen hierbij voor gepaste morele ondersteuning en verwerking van het ontslag. We scoren knappe hertewerkstellingsresultaten, opmerkelijk hoger dan het marktgemiddelde.
  • Een (hernieuwd) ambassadorship van ontslagen medewerkers met positieve invloed op uw bedrijfsimago bij bestaande en nieuwe werknemers, (potentiële) klanten, sociale partners, …

Voor wie?

Elke HR-Manager, Plant Manager of bedrijfsdirecteur. U krijgt bij ons een vaste contactpersoon die u adviseert en bijstaat. 

Outplacement: onze formules

In functie van de wetgeving en de leeftijd van de ontslagen medewerkers werken we een outplacementaanbod uit van 3 of 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Steeds vaker wordt de voorkeur gegeven aan begeleiding als volgt:   

  1. Voortraject met personal career coaching, workshops, een bedrijfsscan, jobinitiatieven binnen het bedrijf enz.
  2. Outplacementbegeleiding volgens het wettelijk kader en de criteria van de regionale toetsing, incl. briefings tijdens de tewerkstellingscel, subsidieaanvragen e.d.
  3. Nazorgtraject met aandacht voor de vroegere medewerkers én de mensen die aan boord blijven. Voor hen voorzien we o.m. career coaching en/of talent development.

 

Onze visie op outplacement

Maak kennis met ons team

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor